World

ਯੂਕੇ: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੀਲਾਮ

ਗਲਾਸਗੋ/ਲੰਡਨ (ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ): ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਅਤੇ ਹਰਮਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸਲਾਂ ਨੂੰ ਈਬੇਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਮੇਲ ਅਤੇ ਹਰਮਸ ਤੋਂ ਅਣਡਿਲੀਵਰ ਪੈਕੇਜ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਈਬੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 140 ਪੌਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮਾਈਸਟਰੀ ਪੈਕਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 140 ਪੌਂਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮਾਈਸਟਰੀ ਪੈਕਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।