UK News

ਸਕਾਟਲੈਂਡ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ

 
 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 21.75 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਨਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 145,000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੌਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਊਚਰ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਰਸਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਲੀ-ਐਨ ਸਮਰਵਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਖਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।